• LOGO_GIS

 • Conf. Univ. Dr. Ing. Daniel POPESCU

  Guest Speaker, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

  Conf. Univ. Dr. Ing. Daniel POPESCU

  Guest Speaker, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

  Biography

  POSITION

  Conf. Univ. Dr. Ing., Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Ingineria Instalaţiilor, Departamentul de Inginerie Electrică în Construcţii şi Instalaţii.

  BIOGRAPHY

  Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Ingineria Instalaţiilor, Departamentul de Inginerie Electrică în Construcţii şi Instalaţii.
  Inginer automatist, absolvent promoţia 1984.
  Titlul tezei de doctorat: Contribuţii la conducerea ierarhizată a instalaţiilor din clădiri. Susţinerea publică a tezei: anul 1998, în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.
  Desfăşoară activităţi didactice la Facultatea de Ingineria Instalaţiilor, Facultatea de Utilaj Tehnologic, Facultatea de Hidrotehnică şi la Facultatea de Pompieri.
  Titular de curs la următoarele discipline: Automatizarea instalaţiilor, Automatizarea maşinilor de construcţii, Teoria sistemelor automate, Sisteme de securizare a clădirilor, Dispozitive şi circuite electronice, Electronică digitală, Măsurări în instalaţii.
  Formator în cadrul cursului de perfecţionare “Proiectant sisteme de securitate” organizat de către Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS).
  Brevet de invenţie acordat de OSIM pentru „Dispozitiv de uscare cu microunde a materialelor de construcţii”, în anul 2012.
  Director de proiect la două proiecte de cercetare obţinute prin competiţie naţională.
  Expert evaluator al ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) (perioada 2006-2008).
  Expert tehnic şi auditor al QUALITAS S.A. pentru certificarea sistemului de management al calităţii.

  Autorizaţii obţinute pe baza competenţelor profesionale:

  – Autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare şi alertare în caz de incendiu, emisă de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă.
  – Licenţa de funcţionare pentru proiectarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, emisă de Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia de Ordine Publică.

  Lucrări publicate în calitate de autor sau coautor:
  – 12 cărţi şi capitole în cărţi
  – 25 articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS
  – 24 articole publicate în reviste de specialitate din ţară fără recunoaştere CNCSIS
  – 24 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate
  – 23 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice din România, cu participare internaţională
  – 42 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice din România.